Het wijkplatform Oud-Geleen organiseert iedere 1e donderdag van de maand een activiteit voor de ontmoetingsgroep. Deze komt bij elkaar in het Bejaardenhuis (Vivantes WoonZorgCentrum Oud Geleen) Peschstraat 2 te Geleen. 

Buiten het gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee is er dan ook ruimte voor een activiteit, een spel of een spreker waarbij een onderwerp of thema wordt uitgediept. Hiervoor hebben wij, in samenspraak met de ouderen, een jaarprogramma opgesteld.

 • 4 januari: presentatie Ad Hoogenboom
 • 1 februari: muzikale ochtend
 • 8 maart: NL Doet brunch
 • 5 april: bloemschikken voorjaar
 • 3 mei: presentatie gezonde voeding – Diëtiste Danielle Campo
 • 7 juni: diapresentatie Hubert van Loo - Kent U het Mergelland ook zo?
 • 5 juli: HIP (Hulp in Praktijk)
 • 2 augustus: Medi Sport Bewegen op maat
 • 6 september: dialectochtend Huub Clerckx
 • 4 oktober: presentatie Ecsplore
 • 1 november: presentatie over de Geleenbeek -  Paul de Wit
 • 6 december: bloemschikken Kerst

Komt u graag met anderen in contact of voelt u zich eenzaam dan nodigen wij u graag uit voor deze ontmoetingsochtenden. Iedere 1e donderdagochtend van de maand bent u van harte welkom van 10.00 – 12.00 uur Bejaardenhuis (Vivantes WoonZorgCentrum Oud Geleen)

Wel graag van te voren aanmelden bij Miranda Janssen tel. 046-4750770 of Jannie Wiskerke tel. 06-57172569.

Aanmelden is noodzakelijk omdat we, afhankelijk van het programma, soms afwijken van de dag of plaats. Het zou jammer zijn wanneer u voor een gesloten deur komt.

We hopen u te zien op de 1e donderdag van de maand.

Het Wijkplatform Oud-Geleen

 Links ziet u een impressie van de High Tea en rechts ziet u een impressie van het Bloemschikken voor pasen.

high tea ontmoetingsgroep bloemschikken oog